Sigitas AušraSausra. Pravarde priešinga žmogui! Net ir labai supykes jis išlieka mielu žmogum.

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E